Tentoonstelling 150 jaar sociaal wonen

Organiseert uw maatschappij binnenkort een opendeurdag of een jubileum?
Neemt uw gemeente deel aan Open Monumentendag of een historisch project?
Wilt u studenten op een visuele manier over het thema sociaal wonen informeren? 

Dan is de gratis mobiele tentoonstelling 150 jaar sociaal wonen van de VMSW hét instrument om uw evenement of college net dat extraatje te geven. De evoluties in het sociaal wonen in de 19de en 20ste eeuw worden verteld tegen een achtergrond van sociale en economische veranderen, maar ook van architectuur, beleid, huishoudelijk comfort en technologie.

Wat?

De tentoonstelling (pdf - 9,44 MB) bestaat uit een titelpaneel, een overzichtspaneel (chronologie) en 18 panelen die elk een periode of belangrijke ontwikkeling in het sociaal wonen in Vlaanderen en België weergeven.

De titels van de panelen zijn: 

 1. Arbeiderswoningen in de negentiende eeuw
 2. De eerste wetten over sociale huisvesting
 3. Noodwoningen na de eerste wereldoorlog
 4. Mijncités in Limburg
 5. Sociale huisvesting tijdens het interbellum
 6. Het ideaal van hoogbouw in het groen
 7. Wederopbouw na de tweede wereldoorlog
 8. Naoorlogse landelijke woonwijken
 9. Belangrijke wetten na de tweede wereldoorlog
 10. De sociale woning als experiment
 11. Comfort in de woning in de jaren 1960
 12. Naar een Vlaams beleid
 13. Bewoners aan het woord
 14. Respect voor het dorp en de stad
 15. Wonen in een monument
 16. Inhaaloperaties
 17. Van Wooncode tot Grond- en Pandenbeleid
 18. Sociaal wonen vandaag

Elk paneel bevat typerend beeldmateriaal en duiding in een toegankelijke taal. Het geheel werd sober maar fris vormgegeven.
 

De tentoonstelling is beschikbaar in A0 formaat voor wie een zeer grote ruimte kan vullen en in A1 formaat voor wie over minder ruimte beschikt. Het zijn telkens stevige forexpanelen, met twee ophangsystemen (haken voor ophanging aan plafond of ophanging aan muur).

Hoe ontlenen?

Er zijn meerdere opties voor het ontlenen van de tentoonstelling:

 • Optie 1: uw organisatie ontleent de tentoonstelling op forex in het grote A0 formaat. Deze optie is voornamelijk geschikt voor organisaties die gedurende een langere periode alle 20 panelen willen tentoonstellen vb. in het cultureel centrum, de bibliotheek, ...


  U staat zelf in voor geschikt vervoer tussen de tentoonstellingsruimte en de VMSW (Brussel).
  U tekent een bruikleenovereenkomst (zie hieronder) en een staat van bevinding waarmee u waarborgt de panelen in dezelfde staat terug te brengen. Zoniet, dan betaalt u de herstellings- of vervangingskosten. 
 • Optie 2: uw organisatie ontleent de tentoonstelling op forex in A1 formaat. U heeft daarbij de keuze uit alle panelen (20 stuks) of een selectie van de voor uw organisatie relevante panelen (bv. omwille van regionale verschillen in type bebouwing, ...).


  U staat zelf in voor geschikt vervoer tussen de tentoonstellingsruimte en de VMSW (Brussel).
  U tekent een bruikleenovereenkomst (zie hieronder) en een staat van bevinding waarmee u waarborgt de panelen in dezelfde staat terug te brengen. Zoniet, dan betaalt u de herstellings- of vervangingskosten. 
 • Optie 3: uw organisatie maakt gebruik van de PDF-bestanden om de tentoonstelling te dupliceren op een print in (minimum) A1 formaat. Deze prints maakt u zelf. U kan de prints houden voor eventueel hergebruik op latere datum. U kiest zelf of u alle panelen print of slechts een selectie. U vraagt een hoge resolutie PDF aan bij de VMSW van de panelen die uw wenst. Vermeld ook het doel en de locatie waarvoor u de prints gebruikt. 

Bruikleenvoorwaarden

Om te garanderen dat de VMSW de panelen in goede staat terugkrijgt en opnieuw kan uitlenen, vragen wij (in optie 1 en 2) om een bruikleenovereenkomst (docx - 1,36 MB) af te tekenen bij de ophaling van de panelen. Op dat ogenblik wordt ook de staat van bevinding gemaakt.

Reserveren

Als u interesse heeft om de tentoonstelling te ontlenen voor uw organisatie, dan stuurt u een e-mail naar Jan Loeman van de dienst communicatie met de volgende gegevens:

 • de gelegenheid waarvoor u de tentoonstelling wil ontlenen
 • de datum of periode waarop u wil ontlenen
 • welke optie u verkiest. In het geval van optie 2 of 3, geef ook mee hoeveel en welke panelen u wilt ontlenen. Gebruik de nummering en titels zoals hierboven.

Voor andere praktische of grafische vragen kunt u ook steeds bellen met Jan op tel. 02 505 44 03.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.