Ondersteuning vorming werkingsgebieden

De lokale besturen hebben een trekkersrol om de werkingsgebieden van de nieuwe woonmaatschappijen te bepalen. U kunt bij deze afbakeningsoefening rekenen op begeleiding van Wonen-Vlaanderen en de VMSW, in samenwerking met de koepelorganisaties VVH, HUURpunt en VVSG. 

Aan welke criteria het werkingsgebied moet voldoen, hoe u een voorstel werkingsgebied indient en op welke ondersteuning u kunt rekenen, leest u op de website van Wonen-Vlaanderen

Infosessie

Wilt u een infosessie op uw burgemeestersoverleg aanvragen? Wilt u de contactpersoon voor uw gemeente doorgeven die de werkingsgebieden begeleidt? Dat kan via woonmaatschappij@vmsw.be .

Contacteer ons. We helpen u graag verder.