Financiële ondersteuning

Steunmaatregelen bij de vorming van een woonmaatschappij

De Vlaamse Regering voorziet een financiële ondersteuning bij uw herstructurering naar aanleiding van de vorming van een woonmaatschappij. U vindt hieronder waaruit de toelage bestaat, wat de voorwaarden zijn en hoe u ze kan aanvragen. 

Welke compensatie is mogelijk? 

De fusiesteun bestaat uit 2 delen.
Enerzijds het plafondbedrag, samengesteld op basis van het patrimonium dat bij de fusie betrokken is, en anderzijds de werkelijke kosten die de aanvrager indient.
Het plafond bepaalt hoeveel de subsidie maximaal kan bedragen. Liggen de werkelijke kosten lager dan het plafondbedrag, vergoedt Vlaanderen enkel de werkelijke kosten. Als de werkelijke kosten hoger liggen dan het plafond, heb je enkel recht op het plafondbedrag.

Samenstelling plafondbedrag

 • Woningen/percelen van SHM’s
  • €100 per overgedragen woning of perceel (tem 2.000ste)
  • €50 vanaf de 2.001ste tem 5.000ste
  • €25 vanaf de 5.000ste
 • Woningen/percelen uit private huurmarkt (SVK's)
  • €150 van 1ste tot 100ste
  • €100 vanaf de 101ste 
 • Aantal betrokken SHM’s
  • €50.000 bij 2 betrokken SHM’s/woonmaatschappijen
  • €25.000 per bijkomende SHM of woonmaatschappij (huur of gemengd)
  • €12.500 per bijkomende SHM (enkel koop)

 

Kosten die in aanmerking komen

 • Notariskosten
 • Advieskosten
 • Informatiseringskosten
 • Verhuis- en huisvestingskosten
 • Communicatiekosten
 • Opmetingskosten
 • Betaalde verbrekingsvergoedingen (met uitzondering van opzeggingen/verbrekingen nav einde arbeidscontract)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de fusietoelage, moet je voldoen aan enkele voorwaarden. De belangrijkste is natuurlijk het dossier dat je indient bij de VMSW. Op basis daarvan kijken wij na welke kosten je effectief maakte, en bepalen we finaal de uit te betalen fusiesteun. De lijst hieronder geeft aan welke zaken zeker in het aanvraagdossier moeten zitten:

 • fusieakte
 • Lijst met huurcontracten
 • Lijst met woningen
 • Lijst met percelen waarop geen woningen staan
 • Facturen (toegewezen aan de desbetreffende categorie)
 • Andere ontvangen toelagen
 • Verklaring over juistheid van de aangeleverde gegevens
 • Mandaat indiener (vb uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur)

Enkel overdrachten die gebeuren tegen een vergoeding in aandelen komen in aanmerking bij de berekening van de subsidie, met uitzondering van de eerste 100 overnamen tegen een andere vergoeding dan in aandelen van dezelfde SHM of woonmaatschappij. Zowel de overnemer als de SHM’s die met haar fuseren mogen niet meer dan 100 woningen tegen een andere vergoeding dan in aandelen hebben overgedragen aan eenzelfde woonmaatschappij of SHM.
Ook belangrijk is dat je als woonmaatschappij maar 1 aanvraag kan indienen. Eens je de aanvraag indient is het niet mogelijk om achteraf nog kosten toe te voegen.
Je moet als woonmaatschappij minstens 50 woningen of percelen overnemen om in aanmerking te komen voor de subsidie, en de herstructureringen moeten plaatsvinden tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2028. Alle fusies die voor 1 januari 2022 plaatsvonden komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregel.

Deadline

Dien je aanvraag in voor 30 juni 2028 per mail naar filip.krijnen@vlaanderen.be.

De VMSW controleert of jouw aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Als er stukken ontbreken nemen we hiervoor contact op met jou. We kunnen ook altijd bijkomende stukken en bewijzen opvragen mochten er onduidelijkheden zijn.

Binnen 3 maanden na de aanvraagdatum bezorgen we het dossier en de berekening aan de minister, die beslist over de toekenning van de subsidie. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Binnen 9 maanden nadat we jou informeerde over de beslissing, betalen we de subsidie uit.

Vragen

Met bijkomende vragen kan u altijd terecht bij woonmaatschappij@vmsw.be.

 

Contacteer ons. We helpen u graag verder.