Nieuwsflashes

Nieuwsflashes en -berichten

De VMSW verstuurt over de beslissingen van de Vlaamse Regering rond de woonmaatschappijen nieuwsflashes naar de SHM's en SVK's. U vindt het overzicht van deze nieuwsflashes en nieuwsberichten in de tabel hieronder. Ook de edities van de nieuwsbrief woonmaatschappijen vindt u in dit overzicht. Voor nieuwsberichten op Woonnet of SVK-intranet heeft u een login nodig. Als u geen login heeft, kunt u dit aanvragen via het aanvraagformulier.

Overzicht nieuwsflashen en berichten woonmaatschappijen
Datum Thema Link
26 januari 2023 Sjabloon en handleiding vereenvoudigde notariële verplichtingen overdrachten  nieuwsflash
16 januari 2023 Actualisatie via centraal inschrijvingsregister in 2023  nieuwsflash
13 januari 2023 Rapportering overdrachtsdatum huurcontracten  nieuwsflash
14 december 2022 Herinnering: maak afspraken met uw softwareleverancier over de datamigratie voor uw woonmaatschappij   Woonnetbericht
9 december 2022 Aanpassing wetgeving woonmaatschappijen: definitieve goedkeuring reparatiebesluit  nieuwsflash
30 november 2022 Herinnering: herinvesteringsverplichting – doorstortingen op nieuwe rekeningen-courant in orde brengen   Woonnetbericht
22 november 2022 Begin tijdig de datamigratie voor uw woonmaatschappij voor te bereiden   nieuwsflash
18 november 2022 Woonmaatschappijen: overdracht leningen in het FIS  Woonnetbericht
18 november 2022 Woonmaatschappijen: decreetsvoorstel voor eenvoudigere notariële verplichtingen vanaf 2023  Woonnetbericht en SVK-intranet
17 november 2022 Graag uw mening over de website en het communicatiepakket woonmaatschappijen  Woonnetbericht en SVK-intranet
14 november 2022 (Theoretische) subsidieverdeling ingehuurde woningen woonmaatschappij – definitieve goedkeuring  nieuwsflash
21 oktober 2022 Projectportaal – functionaliteiten rond overdrachten bij vorming woonmaatschappij beschikbaar  Woonnetbericht
20 oktober 2022 Woonmaatschappij: impact fusie, splitsing, … op VMSW-toepassingen – boek een datum in  Woonnetbericht
18 oktober 2022 Prestatiehandboek woonmaatschappijen in Belgisch Staatsblad: geldig vanaf 23 oktober 2022  Woonnetbericht en SVK-intranet
5 oktober 2022 Webinar individuele overdrachten online  Woonnetbericht en SVK-intranet
30 september 2022 Vorming woonmaatschappijen: bepaling venale waarde van onroerende goederen als een overdracht tegen aandelen niet mogelijk is  Woonnetbericht
29 september 2022 Het nieuwe Boekhoud-MB voor de woonmaatschappijen  Woonnetbericht
9 september 2022 Financiële checklist bij fusie of splitsing online   Woonnetbericht
31 augustus 2022 Herinnering: deadline verlenging erkenning sociale huisvestingsmaatschappij   Woonnetbericht en SVK-intranet
31 augustus 2022 Aangepast modelprotocol uitwisseling persoonsgegevens online   Woonnetbericht en SVK-intranet
3 augustus 2022 Website en communicatiepakket woonmaatschappijen online   nieuwsflash
2 augustus 2022 Werkingsgebieden woonmaatschappijen: stemrechtenverdeling tussen gemeenten – technische correcties  Woonnetbericht en SVK-intranet
28 juli 2022 Ontwikkelingen in voorbereiding voor het traject woonmaatschappijen  Woonnetbericht
28 juli 2022 Ondersteuning financiële rapportering buitengewone algemene vergadering: extra afsluitmoment en gesplitste rapporten  Woonnetbericht
28 juli 2022 Wijzigingen woonmaatschappij - eerste principiële goedkeuring  nieuwsflash
20 juli 2022 Prestatiehandboek woonmaatschappijen  nieuwsflash
19 juli 2022 (Theoretische) subsidieverdeling ingehuurde woningen woonmaatschappij - eerste principiële goedkeuring  nieuwsflash
18 juli 2022 Werkingsgebieden woonmaatschappijen: stemrechtenverdeling tussen gemeenten vastgelegd  nieuwsflash
29 juni 2022 Erkenningsaanvraag: praktische richtlijnen  nieuwsflash
24 juni 2022 Timing migratie SVK-data uit SVK@plus naar woonmaatschappijsoftware  SVK-flash en Woonnetbericht
10 juni 2022 CIR en softwarepakket van de woonmaatschappij  Woonnetbericht
  7 juni 2022    Vrijstelling bodemonderzoek geldig sinds 29 mei  Woonnetbericht
31 mei 2022 Moratorium van kracht  nieuwsflash
 4 mei 2022 Groen licht voor moratorium & vrijstelling oriënterend bodemonderzoek  Woonnetbericht
 2 mei 2022 Verlenging erkenning SHM   nieuwsflash
 7 februari 2022 Start traject vorming woonmaatschappijen  nieuwsflash  
 4 februari 2022 Werkingsgebieden woonmaatschappijen bekend  nieuwsflash  
 31 januari 2022 Herinvesteringsplicht  nieuwsflash   
 31 januari 2022 Erkenning en modelstatuten  nieuwsflash
 24 december 2021 Definitieve goedkeuring: aangepaste nieuwsflashen overdrachten, doorverhuring, programmatie en  financiering, bestuur  nieuwsflash   
 20 december 2021 Definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit (algemeen)  nieuwsflash  
 19 november 2021 1e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit - 4. doorverhuringsactiviteit in de woonmaatschappij  nieuwsflash  
 19 november 2021 1e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit - 3. programmatie/financiering   nieuwsflash
 4 november 2021 1e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit - 2. herinvesteringsplicht  nieuwsflash
 4 november 2021 Nieuwsbrief woonmaatschappijen - 3de editie  nieuwsbrief
 4 november 2021 Communicatiecampagne en -ondersteuning  Woonnet/SVK-intranetbericht  
 25 oktober 2021 1e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit - 1. overdrachten  nieuwsflash  
 21 oktober 2021 Ondersteuning woonmaatschappijen: raamovereenkomst consultancy  nieuwsflash
 18 oktober 2021 1e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit (algemeen)  nieuwsflash
 17 september 2021 Voorstel werkingsgebieden & verdeling stemrechten  nieuwsflash   
 15 september 2021 Decreet in Belgisch Staatsblad gepubliceerd - welke bepalingen meteen in werking?  nieuwsflash   
 10 augustus 2021 Webinar woonmaatschappijen voor lokale besturen  nieuwsflash
 12 juli 2021 Decreet woonmaatschappijen afgerond  nieuwsflash
 1 juli 2021 Nieuwsbrief woonmaatschappijen - 2e editie  nieuwsbrief
 18 juni 2021 Draaiboek woonmaatschappijen - online  nieuwsflash
 3 juni 2021 Definitieve goedkeuring ontwerpdecreet - aanpassing overdrachtsprijs & herinvesteringsplicht  nieuwsflash
 3 mei 2021 Nieuwsbrief woonmaatschappijen - 1e editie  nieuwsbrief
 18 maart 2021 Werkingsgebieden/referentieregio's: brief burgemeesters bezorgd  nieuwsflash
 18 maart 2021 Werkingsgebieden woonmaatschappijen - referentieregio's  omzendbrief minister
 10 maart 2021 2e principiële goedkeuring ontwerpdecreet  nieuwsflash
 26 januari 2021 Externe facilitatoren beschikbaar voor lokale besturen  nieuwsflash
 22 december 2020 1e principiële goedkeuring ontwerpdecreet  nieuwsflash
 9 december 2020 Datatools beschikbaar  nieuwsflash
 24 oktober 2020 Oproep afbakening werkingsgebieden: brief burgemeesters bezorgd  nieuwsflash
 10 september 2020 Regelgevend kader  nieuwsflash

 

Nieuwsbrief woonmaatschappijen

Vier keer per jaar verstuurt de VMSW een nieuwsbrief woonmaatschappijen waarin we alle actuele informatie over de woonmaatschappijen bundelen. Geïnteresseerd? Abonneer u via het inschrijvingsformulier.