Uitvoering van de werken

Onder werken in uitvoering bespreken we het verloop van werken (nieuwbouw, renovatie, …) met het oog op de reglementering voor overheidsopdrachten. Ook problemen die zich tussen contracterende partijen kunnen voordoen, komen aan bod. 

Enkele vuistregels voor de interpretatie:

  • De bepalingen zijn geldig voor alle opdrachten groter dan 30 000 euro, tenzij anders vermeld.
  • De reglementering wordt grotendeels gevormd door het KB van 14 januari 2013 en het bijzonder bestek VM/B 2013 (voor opdrachten die werden bekendgemaakt van 1 juli 2013 tot 30 juni 2017) of VM/B 2017 (voor opdrachten die werden bekendgemaakt vanaf 30 juni 2017). Tenzij anders vermeld zijn de geciteerde artikels dan ook uit dat KB afkomstig.
  • De vermelde bedragen zijn altijd zonder btw.
  • De vermelde termijnen zijn uitgedrukt in kalenderdagen.

'Oude' wetgeving

De toelichting bij de wetgeving die van toepassing is op lopende opdrachten, bekend gemaakt vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017, vindt u in de Handleiding wetgeving overheidsopdrachten.

De toelichting bij de wetgeving die van toepassing is op lopende opdrachten, bekend gemaakt voor 1 juli 2013, vindt u terug in de A2001. Op die pagina vindt u ook de modeldocumenten die voor deze opdrachten gelden. 

Prijsherzieningstabel

De prijsherzieningstabel voor maandelijkse vorderingsstaten is enkel geldig voor aannemingen van werken, afgesloten op basis van het bijzonder bestek VM/B 97, VM/B 2013 en VM/B 2017 van de VMSW.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.