Bouwtechnisch bestek

Dit bestek is een volledig herwerkte en geactualiseerde versie van zijn voorganger, het typebestek B2005.

Het grote verschil met de B2005 is dat het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw geen verwijsbestek is. Dit betekent dat bij de opmaak van een bijzonder bestek wordt uitgegaan van de meest recente versie van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. Alle voor het project relevante artikelen worden volledig overgenomen zonder verwijzing naar het modelbestek. Daardoor kan de VMSW sneller aangepaste artikelteksten op de website publiceren bij veranderende bouwtechnieken en –regelgeving. 

 

Wanneer van toepassing?

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw

  • vervangt sinds 1 september 2014 het verwijsbestek B2005
  • is van toepassing op alle nieuwbouw- en renovatieprojecten waarvan het voorontwerp wordt goedgekeurd vanaf 1 september 2014.

In alle andere gevallen worden sinds 1 september 2015 enkel nog aanbestedingsdossiers goedgekeurd die zijn opgemaakt volgens het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw.

Uitzondering: Het bestek B2005 blijft van toepassing voor alle projecten die meedingen in het kader van de procedure CBO nr. 9.

Voor de lopende projecten zal het verwijsbestek B2005 digitaal beschikbaar blijven op de VMSW website. Omdat dit bestek verouderd is, wordt sterk aangeraden de bepalingen van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw over te nemen in de uitvoeringsdossiers.

 

Vorige versies

Vragen, suggesties en feedback

bouwtechnischbestekwoningbouw@vmsw.be

Disclaimer

De VMSW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve technische bepalingen in het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. De overname van de bestekteksten in lastenboeken en andere documenten gebeurt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.