Projectportaal

Het projectportaal is een webtoepassing die woonmaatschappijen, lokale besturen, private initiatiefnemers en de VMSW gebruiken voor de realisatie van sociale woonprojecten.

Waarvoor gebruikt u het projectportaal?

 • Als woonmaatschappij kan u via het projectportaal :
  • een woonproject aanmaken
  • de beleidstoetsen aanvragen
  • een simulatietabel aanvragen en indienen
  • een programmatieaanvraag (meerjarenplanning, kortetermijnplanning en toewijzing op jaarbudget) indienen
  • dossiers indienen
 • Als lokaal bestuur laadt u in het projectportaal de beslissing van het lokaal woonoverleg op en kan u de BSO- en convenantplanner opvolgen. 
 • Als private initiatiefnemer gebruikt u het projectportaal enkel wanneer u deelneemt aan een CBO-procedure. U kan via het projectportaal:
  • een woonproject aanmaken
  • de lokale woontoets aanvragen
  • een simulatietabel aanmaken en indienen

Als u nog geen toegang hebt tot het projectportaal, kan u zich registreren als gebruiker. Dat doet u via het formulier Toegang aanvragen voor toepassingen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.