Nieuws

Open oproep innovatieve projecten gelanceerd

De sociale huisvestingssector wil een voortrekkersrol opnemen in duurzaam en toekomstgericht bouwen om zo de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen 2050 mee te realiseren. 
Met een open oproep innovatieve projecten wil de Vlaamse overheid deze voortrekkersrol een duwtje in de rug geven. De Vlaamse Regering trekt hiervoor een extra subsidiebudget van 10 miljoen euro uit; geselecteerde projecten kunnen ook een lening met een hoger leningsplafond krijgen. 

Nieuwe CBO-oproep sociaal wonen gestart

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceerde op 1 september de tweede oproep Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) van 2022. Met CBO wil de VMSW private initiatiefnemers stimuleren om sociale woningen te bouwen op eigen gronden. 

Lees het jaarverslag over 2021

Ons jaarverslag over 2021 is uit! Alle partners uit onze sector ontvangen een exemplaar in hun bus. Je kan het jaarverslag ook digitaal doornemen of meer cijfers online raadplegen. In een video zie je 21 hoogtepunten uit 2021.

Nieuwe SVK Pro-procedure start op 16 november 2021

Op 16 november 2021 lanceert de VMSW een nieuwe SVK Pro-procedure. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. De VMSW kondigde deze datum aan via e-Procurement. 

16 oktober: wooninfomarkt Keerbergen met sociale huisvestingsmaatschappij SWaL

Op 16 oktober organiseert sociale huisvestingsmaatschappij SWaL in samenwerking met de gemeente Keerbergen en woonpartners, een wooninfomarkt in Keerbergen.

DE ARK bestaat 100 jaar: slotevent Klapzomer op 7 oktober

Woonmaatschappij DE ARK bestaat dit jaar 100 jaar. Tijd voor een feestje. Niet één stijf moment met smokings, maar wél een inclusieve zomer vol hartverwarmende activiteiten. Dat is Klapzomer 2021. Op 7 oktober 2021 is het officiële slotevent, een inspirerende avond vol debat en feestelijke intermezzo’s. 

Inspiratieboek sociaal wonen: een (t)huis voor iedereen!

Een betaalbare, kwaliteitsvolle woning is essentieel om ons leven vorm te geven. Al 100 jaar werkt de sociale huisvestingssector elke dag samen aan de ambitie om meer en beter sociaal wonen waar te maken. Daarom bundelde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) innovatieve, inspirerende en warme sociale woonprojecten in een boek. Het boek ‘Iedereen een (t)huis – inspiratieboek sociaal wonen’ verscheen begin maart 2021 bij Uitgeverij Politeia. U kunt daar een exemplaar bestellen.

Grootschalige sensibiliseringscampagne rond woningkwaliteitsnormen

Het agentschap Wonen-Vlaanderen en de minister van Wonen lanceren een grootschalige sensibiliseringscampagne om je vertrouwd te maken met de woningkwaliteitsnormen. 

Nieuwe CBO-procedure gestart

De VMSW lanceerde op 1 oktober 2020 een nieuwe procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Voor deze CBO2020-procedure voorziet ze opnieuw 130 miljoen euro – 100 miljoen euro voor sociale huur, 30 miljoen euro voor sociale koop – om private initiatiefnemers te stimuleren om sociale woningen te bouwen.

Eerste windturbine op sociale woningen in Vlaanderen bij Cordium (persbericht)

Cordium plaatste als eerste sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen een windturbine op daken van sociale woningen. Samen met het al bestaande warmtenet voorziet deze turbine in de energie van 68 sociale woningen in Kuringen (Hasselt). Hierdoor is Cordium niet alleen verhuurder, maar ook duurzame energieproducent voor haar sociale huurders. Dit levert een energiebesparing op van 130 MWh/jaar en zorgt voor een CO2-reductie van 56 ton per jaar. 

12