Nieuws

Grootschalige sensibiliseringscampagne rond woningkwaliteitsnormen

Gepubliceerd op

Het agentschap Wonen-Vlaanderen en de minister van Wonen lanceren een grootschalige sensibiliseringscampagne om u vertrouwd te maken met de woningkwaliteitsnormen. De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode.

Wil u weten of uw woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen? Meer informatie leest u op www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.