Nieuws

Nieuwe CBO-procedure gestart

Gepubliceerd op

De VMSW lanceerde op 1 oktober 2020 een nieuwe procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Voor deze CBO2020-procedure voorziet ze opnieuw 130 miljoen euro – 100 miljoen euro voor sociale huur, 30 miljoen euro voor sociale koop – om private initiatiefnemers te stimuleren om sociale woningen te bouwen.

Voorstel indienen tegen 12 februari 2021
Bouwpromotoren, aannemers en ontwikkelaars kunnen via CBO een totaalproject aanbieden. Ze staan in voor het grondaanbod, het ontwerp en de bouw van sociale woningen op locaties in heel Vlaanderen. 68 van de 88 sociale huisvestingsmaatschappijen stellen (delen van) hun werkingsgebied ter beschikking.

De private partner kan, via e-Procurement, tegen 12 februari 2021 de onderneming en projectsite voorstellen. Als de kandidatuur voldoet, dan nodigt de VMSW  de inschrijver uit om tegen eind augustus 2021 een ontwerp van de woningen uit te werken.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de VMSW of bij de coördinator voor de CBO-procedure, Myriam Aelbrecht via cbo@vmsw.be.