Nieuws

Wijzigingen sociale huur vanaf 1 januari 2023 (nieuwsflash)

In 2023 wijzigen de regels voor sociale huur. U ontving hierover al een nieuwsflash op 20 juli 2021 en een nieuwsflash op 20 december 2021. In deze nieuwsflash leest u over de wijzigingen die vanaf 1 januari 2023 gelden en hoe u deze praktisch toepast. Het nieuwe toewijzingssysteem, het centraal inschrijvingsregister en een aantal bepalingen die daarmee samenhangen zijn uitgesteld en treden op 1 oktober 2023 in werking. Dit behandelen we ook kort. 

Privacydocumenten voor centraal inschrijvingsregister in orde brengen

De VMSW werkt aan het centraal inschrijvingsregister (CIR) voor kandidaat-huurders van sociale huurwoningen. Uw lokale kandidatenregisters moeten we migreren naar het CIR. Hiervoor vragen we twee documenten in orde te brengen, ten laatste op 6 december 2022. Uw directeur of coördinator ontving deze documenten op 24 november 2022 om (eventueel in opdracht) te ondertekenen. 

Begin tijdig de datamigratie voor uw woonmaatschappij voor te bereiden (nieuwsflash)

Ten laatste op 30 juni 2023 moeten SHM’s en SVK’s de woonmaatschappijen vormen. Een van de belangrijke stappen hierbij is de datamigratie: alle gegevens over huurders, woningen en kandidaat-huurders moeten immers bij de juiste woonmaatschappij terechtkomen. 

Woonmaatschappijen: decreetsvoorstel voor eenvoudigere notariële verplichtingen vanaf 2023

Een aantal parlementsleden hebben op 27 oktober 2022 een decreetsvoorstel ingediend bij het Vlaams Parlement, om de notariële verplichtingen bij de overdracht van onroerende goederen voor de woonmaatschappijen vanaf 2023 tot eind 2027 sterk te vereenvoudigen. Zo zal de notaris bij het verlijden van een fusie- of splitsingsakte enkel de essentiële informatieverplichtingen over de onroerende goederen moeten nakomen. Dit is een decreetsvoorstel en is dus nog niet definitief

Graag uw mening over de website en het communicatiepakket woonmaatschappijen

We lanceerden deze zomer de website www.sociaalwonen.be met informatie over de vorming van de woonmaatschappijen. Op deze website vindt u ook het ondersteunende communicatiepakket voor uw externe communicatie. Wij willen graag het gebruik van deze website en het communicatiepakket in kaart brengen.
 

(Theoretische) subsidieverdeling ingehuurde woningen woonmaatschappij – definitieve goedkeuring (nieuwsflash)

Ten laatste op 30 juni 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per werkingsgebied: de woonmaatschappij. Naast eigen woningen beschikt de woonmaatschappij over ingehuurde woningen, namelijk de huidige SVK-woningen.
 

Definitieve goedkeuring van fusie VMSW en Wonen-Vlaanderen

Op 10 november 2022 besliste de Vlaamse Regering om de fusie tussen Wonen-Vlaanderen en de VMSW definitief goed te keuren. Het nieuwe agentschap, Wonen in Vlaanderen, krijgt zo haar officiële startschot. Door de krachten te bundelen, wil Wonen in Vlaanderen een nog sterkere dienstverlening bieden aan burgers, woonmaatschappijen en lokale besturen. De komende maanden informeren wij u verder over onze werking en hoe wij er voor u willen zijn. Wonen in Vlaanderen start officieel vanaf 1 januari 2023. 

Tweede verlenging subsidie prospectiemedewerker definitief goedgekeurd (nieuwsflash)

Op 21 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit definitief goed om een bijkomende subsidie van 25.000 euro te verlenen aan SVK’s als tussenkomst in de personeelskosten van een halftijdse prospectiemedewerker. U ontving over deze verlenging al een nieuwsflash op 20 september 2022.

Vanaf 8 november: inloggen via MyID.be mogelijk

Vanaf 8 november is er een nieuwe app om in te loggen op de extranetten en toepassingen van de VMSW. MyID is een app van een private firma (zoals Itsme), maar werkt met een QR-code. 

Uitbetaling huursubsidie: opnieuw met naam van de huurder

Bij de betaalbesluiten voor de huursubsidie gebeurde recent een aanpassing wegens privacyredenen. De naam van uw huurder werd niet meer opgenomen in de uitbetaling van de huursubsidies van de maand oktober. Dit geeft voor verschillende SVK’s problemen, omdat ze met enkel het dossiernummer van de huursubsidie niet in de database en in de boekhouding kunnen zoeken. 

Wonen-Vlaanderen zocht snel een oplossing voor dit probleem en vroeg advies aan hun DPO (Data Protection Officer). De DPO gaf nu de toestemming aan Wonen-Vlaanderen om opnieuw de naam van de huurder in de uitbetalingen te vermelden, samen met het dossiernummer. Dit zal gebeuren vanaf november. 

1345678910 Laatste