Data en leden

Data kwaliteitskamer 2022

8 maart 2022

21 juni 2022

6 september 2022

6 december 2022

Deze bijeenkomsten gaan enkel door wanneer er agendapunten zijn. De beslissingen die de kwaliteitskamer neemt, vindt u terug bij beslissingen.

Leden van de kwaliteitskamer 2022

De kwaliteitskamer bestaat uit effectieve leden en hun plaatsvervangers van de volgende organisaties:

organisatie

effectief lid

plaatsvervangend lid

Minister of zijn gemachtigde (voorzitter)

Jan de Craen

Nina Ercegovic

Wonen-Vlaanderen

Wim Guillemyn

Luc De Meyer

De VMSW

Nathalie Vermeulen

Bart Velleman

Vlaams Bouwmeester

Anne Malliet

Jouri De Pecelijn

VVH

Gert Eyckmans

Ilse Piers

 

Personeelsleden van de VMSW zorgen voor het secretariaat van de kwaliteitskamer.

U kunt het secretariaat bereiken via kwaliteitskamer@vmsw.be.

Meer contactgegevens van de VMSW vindt u op onze contactpagina.