Beslissingen

Beslissingen per bijeenkomst van de kwaliteitskamer

Telkens wanneer de kwaliteitskamer bijeenkomt, vindt u hier de beslissingen terug.

Beslissingen 7 mei 2019

 • Door de afschaffing van de subsidies om sociale koopwoningen te realiseren, kwam er een nieuw kader voor sociale koop. In dit nieuwe kader kregen de sociale huisvestingsmaatschappijen meer verantwoordelijkheid en autonomie.

  Door de deregulering sociale koop, kiezen we ervoor om sociale koopwoningen niet langer de reguliere programmatiecyclus te laten doorlopen.

  • Sociale koopwoningen zullen net als bescheiden huurwoningen beschouwd worden als niet-gesubsidieerde verrichtingen.
  • Sociale koopwoningen moeten alleen nog voldoen aan het bouwtechnisch bestek. 
  • Om een kwaliteitswaarborg te geven die traditioneel met sociale huisvesting wordt geassocieerd, wordt het bouwtechnische bestek ook vereist voor bescheiden huurwoningen.

  Voor een zuiver sociaal koopproject of een bescheiden huurproject zijn door deze wijziging in de programmatie enkel onderstaande stappen minimaal nodig:

  1. De beleidstoetsen doorlopen
   1. Opname op de projectenlijst
   2. Automatische opname op de korte termijnplanning
  2. De gunning melden aan de VMSW 
  3. Aanvraag jaarbudget
   1. Toewijzing op jaarbudget

  U kunt de werken bestellen nadat u van de VMSW de bevestiging van de toewijzing op jaarbudget ontvangt. 

  Advies: gunstig

  De Kwaliteitskamer geeft dit aandachtspunt mee: De VMSW moet de bouw- en woonkwaliteit van de sociale koopwoningen én van de bescheiden woningen jaarlijks monitoren en de resultaten hiervan voorleggen aan de Kwaliteitskamer.

Beslissingen 26 november 2019

 • Het regeerakkoord zet uitdrukkelijk in op klimaatneutraal bouwen binnen de sociale huisvesting. De noodzakelijke wijzigingen om hieraan tegemoet te komen, willen we opnemen in een aanpassing van de ontwerpleidraad.

  In de ontwerpleidraad 2017, deel ‘Stabiliteit en technieken’, hoofdstuk 3 ‘Technieken’, punt 3.1 ‘Energieprestatie’ stellen we voor het laatste punt te vervangen door:

  • We zetten volop in op het klimaatneutraal maken van sociale huisvesting:
   • Nieuwe sociale huurwoningen waarvoor u de omgevingsvergunning vanaf 2021 aanvraagt, zullen de BEN E30-norm behalen.
   • Ingrijpende energetische renovaties zullen al vanaf 2020 voldoen aan de E60-norm. Al de ingrijpende energetische renovaties waarvoor u de omgevingsvergunning aanvraagt na 31 juli 2020, zullen de E60 norm behalen.

  U behoudt voorlopig de simulatietabel.

  Advies: gunstig