Publicatie infrastructuuraanleg

De creatie van een hoogwaardige woonomgeving behoort tot de missie van alle zorgvuldige bouwheren en zorgzame ontwerpers. De waarde van een woonwijk of gebouwencomplex wordt immers sterk bepaald door de gepaste inrichting en aankleding van de publieke ruimte. Het wegennet, de wandelpaden, parken, pleinen en beplanting maken wezenlijk deel uit van de woonkwaliteit van de bewoners.

De VMSW wil, naast de bouw van sociale woningen, ook een voorbeeldfunctie vervullen voor de aanleg van infrastructuur bij sociale woonprojecten en stelt daarom dit handige werkinstrument ter beschikking.

‘Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten’ biedt beschrijvingen, toelichtingen en richtlijnen voor bouwheren van infrastructuur en focust op de duurzame ontwikkeling van de publieke ruimte.

Volledige pdf van het boek (pdf - 1,5 MB)
 

Hoofdstuk 1 mobiliteit (pdf - 527 kB)

Hoofdstuk 2 verkeersleefbaarheid (pdf - 198 kB)

Hoofdstuk 3 sociale veiligheid (pdf - 221 kB)

Hoofdstuk 4 toegankelijkheid (pdf - 372 kB)

Hoofdstuk 5 waterhuishouding (pdf - 213 kB)

Hoofdstuk 6 groenvoorziening (pdf - 112 kB)

Hoofdstuk 7 openbare verlichting (pdf - 93 kB)

Hoofdstuk 8 nutsleidingen (pdf - 83 kB)

U kunt deze publicatie ook op papier bestellen voor 6 euro bij de dienst facilitair beheer van de VMSW via 02 505 43 73 of economaat@vmsw.be

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.