De verschillende oproepen

Via de oproepen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) heeft u zekerheid in bouwen. U leest hieronder meer over de voordelen.

Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO)

Wat?

U biedt de grond aan, ontwerpt en bouwt de woningen en verkoopt de woningen samen met de grond aan de sociale huisvestingsmaatschappij of woonmaatschappij.

Voordelen?

 • De VMSW faseert de procedure om de kosten en het risico te beperken.
 • De procedure heeft als doel zoveel mogelijk contracten af te sluiten binnen het beschikbaar budget
 • De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen. 
 • U hoeft zelf geen eigenaar van de grond te zijn. Deze kan bijvoorbeeld eigendom zijn van een dochteronderneming of een andere onderneming.
 • We werken met maandelijkse vorderingsstaten.

Hoe indienen?

U dient uw kandidaatstelling elektronisch in via het platform e-tendering.

Het bestek vermeldt welke documenten nodig zijn om uw onderneming en de grond die u aanbiedt te beoordelen.
Dit zijn onder andere:

 • Aanvraag tot deelname
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Referenties
 • Documenten over de grond die u aanbiedt
 • ...

Meer informatie?

Bekijk de video met een korte uitleg over CBO

U vindt gedetailleerde informatie op de pagina over CBO
 

Design & Build 

Wat?

Bij een D&B-oproep wenst de VMSW op het einde van de procedure, per provincie, met de laureaat een raamovereenkomst af te sluiten. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en omvat het ontwerp en de bouw van sociale woongelegenheden op de grond van een sociale woonactor.

Voordelen?

 • De VMSW faseert de procedure om de kosten en het risico te beperken.
 • De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen. 
 • U kunt met één reeks ontwerpen bouwen op verschillende locaties in minstens één provincie. 
 • U kunt vier jaar lang voor verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen werken. 

Hoe indienen?

U dient uw kandidaatstelling elektronisch in via het platform e-tendering.

Het bestek vermeldt welke documenten nodig zijn om uw kandidaatstelling te beoordelen.

Meer informatie?

Bekijk de video met een korte uitleg over D&B

U vindt gedetailleerde informatie op de pagina over D&B

SVK Pro

Wat?

U bouwt sociale woningen die u voor een lange periode (18 jaar) verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Voordelen?

 • gewaarborgd rendement

Bent u geselecteerd en komt u tot een overeenkomst met een SVK? Dan heeft u al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan een SVK, bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).

 • zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan een SVK (pas opzegbaar vanaf 15 jaar).

 • verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar verhuurt aan een SVK, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%).
Het sociaal verhuren van een woning voor minstens 15 jaar is bovendien een van de gevallen waarin u kunt genieten van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw.

 • transparante en eenvoudige procedure

Hoe indienen?

U stelt zich kandidaat via e-procurement.

Dien de volgende documenten in:

 • Deelnameformulier SVK Pro (formulier 1)
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (formulier 2)
 • Uittreksel strafregister (max. 6 maanden oud)

Meer informatie?

Bekijk de video met een korte uitleg over SVK Pro

U vindt gedetailleerde informatie op de pagina over SVK Pro

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.