Bindend sociaal objectief

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Het legde daarom elke gemeente in 2009 een bindend sociaal objectief (BSO) op. Het bindend sociaal objectief is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen voor bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels (samen: het sociaal woonaanbod) te realiseren in de periode 2009 - 2025. 

Het is aan de gemeente om concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen. Wonen-Vlaanderen voert een jaarlijkse meting en een tweejaarlijkse voortgangstoets uit, die nagaat hoe ver elke gemeente staat met de realisatie van het BSO.

Tegenover deze verplichting voor de gemeenten, engageert het Vlaams woonbeleid zich om de sociale woningen effectief te financieren.

Sociaal woonbeleidsconvenant

Een gemeente kan een sociaal woonbeleidsconvenant afsluiten met het Vlaams Gewest als:

  • ze het deelobjectief huur uit het BSO bereikte  
  • OF: als ze het zal bereiken, bij realisatie van het geplande sociaal huuraanbod dat op meerjarenplanning en korte termijnplanning stond

Alleen met een sociale woonbeleidsconvenant heeft de gemeente zekerheid over de financiering van deze sociale huurwoningen boven de BSO-drempel.

Meer weten

Lees meer over het BSO, de meting van het sociaal woonaanbod en het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Sjabloon ter voorbereiding opmaak sociale woonbeleidsconvenant 2020 (xlsx - 17 kB)

Sjabloon ter voorbereiding opmaak sociale woonbeleidsconvenant 2021 (xlsx - 16kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.