Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie beslist minstens drie keer per jaar over de programmatie van sociale woonprojecten. Ze programmeert verrichtingen op de korte termijnplanning. 

De beoordelingscommissie heeft de opname op KTP tijdelijk gedelegeerd aan het agentschap.  Sinds 15 juli 2021 kan het agentschap daardoor zelf alle programmatietypes opnemen. De aanvragen tot opname worden wekelijks behandeld.

De opname van verrichtingen op de meerjarenplanning gebeurt door het agentschap.

Alle informatie over de beslissingen van de beoordelingscommissie staat op Woonnet. U kunt dit raadplegen als u over een login beschikt.  


Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.