Andere verrichtingen voor huisvestingsmaatschappijen

Een sociale huisvestingsmaatschappij is verplicht te lenen bij de VMSW, maar niet altijd.

Een sociale huisvestingsmaatschappij mag ook lenen bij een regionale of lokale overheid of bij een publiekrechtelijke instelling voor verrichtingen die uitdrukkelijk verband houden met de opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij (sociaal of bescheiden aanbod, of niet-residentiële ruimten). De rentevoet moet dan voordelig zijn en de sociale huisvestingsmaatschappij moet daarover advies vragen aan de VMSW. Deze leningen worden niet opgenomen in de berekening van de Gewestelijke Sociale Correctie – GSC.

De VMSW voorziet zelf in marktconforme financiering voor sociale huisvestingsmaatschappijen. Er zijn verschillende types leningen op looptijden tot 30 jaar. De sociale huisvestingsmaatschappij kan zelf kiezen welk soort rentevoet ze wil bij de meeste types leningen: een vaste rentevoet of een vlottende. De mogelijkheden staan in het Basisreglement van de leningen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.