Uw lening naar het Vlaams Woningfonds vanaf 2023

U heeft een hypothecaire lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Vanaf 2023 draagt de VMSW haar leningen over aan het Vlaams Woningfonds. Dit is een beslissing van de Vlaamse Regering.

Wat betekent dit voor u?

De effectieve overdracht van uw lening verloopt automatisch tussen de VMSW en het Vlaams Woningfonds. Uw lening en het rekeningnummer waarop u uw lening afbetaalt, blijven hetzelfde. U moet hiervoor niets doen.

Alleen de beheerder en uw aanspreekpunt verandert. Vanaf 1 januari 2023 is het Vlaams Woningfonds uw aanspreekpunt: met vragen of voor een nieuwe lening kunt u dan alleen nog bij het Vlaams Woningfonds terecht.

De VMSW zal wel nog uw fiscaal attest in 2023 versturen, omdat dit attest over het jaar 2022 gaat. U ontvangt dit fiscaal attest voorjaar 2023.

Registreer uw e-mailadres

Het Vlaams Woningfonds communiceert alleen via e-mail. Informatie, fiscale attesten, … zult u dus alleen nog via e-mail ontvangen. Daarom vragen wij u om uw e-mailadres te registreren.

U kunt uw e-mailadres via de beveiligde webpagina mijnlening.vmsw.be registreren. We vragen u dit ten laatste op 31 december 2022 te doen.

Hoe registreert u uw e-mailadres?

  • U surft naar mijnlening.vmsw.be.
  • U meldt zich aan via uw e-ID-kaart of via itsme.
  • U klikt op Start formulier en dan op Aanvraag opstarten.
  • U geeft uw e-mailadres op in het daartoe bestemde veld.
  • U klikt op Indienen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vragen over uw bestaande lening kunt u het Vlaams Woningfonds bereiken via mijnlening@vlaamswoningfonds.be

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.