Impact corona

Vlaamse Woonlening: hulp bij uw aanvraag of bij betalingsproblemen door de coronacrisis

U heeft een Vlaamse Woonlening bij de VMSW. De coronacrisis heeft mogelijk impact op uw financiële situatie. Daarom maakte de Vlaamse Regering betalingsuitstel mogelijk voor uw Vlaamse Woonlening.  

Uw afbetaling van uw lening stopt voor de komende 6 aflossingen. U moet in deze periode dus niets betalen. Na het betalingsuitstel begint u dan opnieuw te betalen. De maanden dat u niet betaalde, komen bij de duurtijd van uw lening. U zal dus uw lening in totaal een aantal maanden langer moeten afbetalen.

Voor wie?

Deze regeling kan voor alle ontleners die kunnen bewijzen dat ze minder inkomen hebben door de coronacrisis. Zelfs als u nu achterstand in betaling heeft, kan u dit betalingsuitstel krijgen.

Na afloop van het betalingsuitstel van 6 maanden kunnen we dit telkens bijkomend verlengen met 3 maanden. U zal dan opnieuw moeten aantonen dat uw inkomen nog altijd gedaald is door de coronacrisis of door ziekteverlof door corona.

Als u in 2020 al uitstel kreeg, dan houden we hiermee geen rekening voor de verlenging. Elk uitstel vanaf 1 januari 2021 telt als een nieuw betalingsuitstel, dus eerst voor 6 maanden, en daarna eventueel te verlengen met telkens 3 maanden.

Deze regeling voor sociale leningen gaat dus verder dan de algemene regeling met de banken. 

Bezorg ons de nodige informatie via mijnlening@vmsw.be 

Stuur uw vraag om betalingsuitstel naar mijnlening@vmsw.be

Vermeld in uw e-mail:

 • uw naam 
 • uw dossiernummer
 • een bewijs van uw gedaalde inkomen (bijvoorbeeld: attest tijdelijke werkloosheid)

Heeft u nog geen bewijsdocument? Vermeld dit in uw e-mail. Let op: u moet dit bewijsdocument binnen de 30 dagen bezorgen, anders wordt het betalingsuitstel voor uw lening teruggedraaid.

Zodra u een positief antwoord krijgt van de VMSW, kan u uw afbetaling stopzetten. 

We vragen u zoveel mogelijk via e-mail te sturen. Zo kunnen wij u het best en efficiëntst verder helpen. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

Bezorg ons de nodige informatie via mijnlening@vmsw.be 

Veelgestelde vragen 

U vindt hieronder veelgestelde vragen waarmee we u zo goed mogelijk willen informeren over dit betalingsuitstel.

 • U kan alleen betalingsuitstel krijgen als uw inkomsten gedaald zijn door de coronacrisis of door ziekteverlof door corona. 

  U moet kunnen bewijzen dat uw inkomsten gedaald zijn, bijvoorbeeld door een bewijs van technische werkloosheid. Als u nu nog geen bewijs heeft, kunt u dit binnen de 30 dagen bezorgen. Het gaat om 30 kalenderdagen, geen werkdagen.

 • U zendt een e-mail naar mijnlening@vmsw.be waarin u meldt dat uw inkomsten gedaald zijn door de coronacrisis en dat u daardoor de lening niet kan betalen. 

  Bezorg met uw e-mail: 

  • uw naam 
  • uw dossiernummer 
  • een bewijs van uw inkomstendaling 
   • voor werknemers: bezorg een bewijs van tijdelijke werkloosheid of een attest van de werkgever
   • voor zelfstandigen (in bijberoep): bezorg de verklaring op eer (pdf - 128 kB) en uw btw-nummer

  Heeft u nog geen bewijs? Dan kunt u dit later bezorgen. U moet dit bewijs binnen de 30 dagen bezorgen. Het gaat om kalenderdagen, geen werkdagen. Bezorg ons een verklaring op eer (pdf - 134 kB) waarmee u ons officieel verwittigt dat u dit bewijsdocument nog zal bezorgen. 

  U krijgt een automatische e-mail van ons zodat u weet dat we uw aanvraag behandelen. Door het grote aantal aanvragen kan het even duren voor uw dossier aan de beurt is. Als u de automatische e-mail ontving, dan zullen wij uw dossier zeker behandelen. Wij doen ons uiterste best om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.  

 • U krijgt van ons een e-mail met het bericht of uw aanvraag aanvaard is. Is uw aanvraag aanvaard? Dan moet u vanaf dan niets meer betalen voor maximaal de komende 6 maandelijkse aflossingen. Ook de intresten tijdens deze periode rekenen we niet meer aan.

  De afbetaling van de lening stopt dus volledig. 

  U betaalt met domiciliëring
  Dan zullen wij geen betaling meer opvragen tijdens de periode van betalingsuitstel. U moet dan niets doen.

  U betaalt via doorlopende opdracht of overschrijving
  Dan moet u zelf actie ondernemen om de betaling te stoppen tijdens de periode van betalingsuitstel.

  Na deze periode?
  Na de periode van betalingsuitstel begint u dan opnieuw te betalen. Het aantal maanden dat u niet betaalde, komt bij de duurtijd van uw lening. U zal dus uw lening in totaal een aantal maanden langer moeten afbetalen. Op het einde van de periode met uitstel bezorgen wij u een nieuwe aflossingstabel van uw lening met deze nieuwe duurtijd. 

 • U kunt geen betalingsuitstel krijgen als u geen bewijs kunt bezorgen. 

  Verklaarde u dat u een bewijs gaat bezorgen, maar ontvangen wij dit niet binnen de 30 dagen, dan annuleren wij het betalingsuitstel voor uw lening. Het gaat om 30 kalenderdagen, geen werkdagen. Uw lening komt dan meteen in achterstand.

  Als u betalingsproblemen hebt, los van de coronacrisis, kunt u natuurlijk ook een e-mail sturen hierover naar mijnlening@vmsw.be. We bekijken dan hoe we u kunnen helpen met een andere regeling. 

 • De beslissing van de Vlaamse Regering is wettelijk van aard en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit gaat dus boven de contractuele afspraken in uw leningsakte. 

  Onze e-mail met goedkeuring van het betalingsuitstel is wettelijk voldoende. U ontvangt verder geen brief of te ondertekenen document. U kan de e-mail printen en bij uw leningsakte bewaren, zo hebt u ook op lange termijn een bewijs in handen. 

  Als het betalingsuitstel afloopt, krijgt u een nieuwe e-mail met uw aangepaste aflossingstabel met termijnverlenging.

 • Door het betalingsuitstel van 6 maanden wordt de duurtijd van uw lening met 6 maanden verlengd. Uw lening loopt dan dus 6 maanden langer. Normaal is 30 jaar de maximale termijn van een hypothecaire lening. 

  Voor deze regeling maken we een uitzondering. Als uw lening al op 30 jaar loopt en u krijgt 6 maanden uitstel, dan zal de uiteindelijke duurtijd van uw lening 30 jaar en 6 maanden worden. Dat is geen probleem. 

 • Deze regeling kan voor alle ontleners die kunnen bewijzen dat ze minder inkomen hebben door de coronacrisis. Zelfs als u nu achterstand in betaling heeft, kan u dit betalingsuitstel krijgen. Tijdens de periode van betalingsuitstel rekenen we ook geen nalatigheidsintresten op de bestaande achterstand. We sturen u geen herinneringen. 

  De lening blijft 6 maanden 'bevroren'. Uw bestaande achterstand verschuift dus naar 6 maanden later. Na die 6 maanden kijken we met u naar een haalbare oplossing.

  U kunt bestaande achterstand ook altijd in stukjes aanzuiveren tijdens de periode van betalingsuitstel. Bijvoorbeeld: als u 6 maanden betalingsuitstel krijgt en u heeft 1 maand achterstand, dan kunt u ook 6 keer een zesde (1/6de) storten als dat haalbaar is voor u. Contacteer de VMSW hierover via mijnlening@vmsw.be met vermelding van uw naam en dossiernummer. We informeren u dan verder hoe u deze aparte stortingen doet.
   

 • Standaard geven we 6 maanden uitstel. Dat is het voordeligst, want ook de intresten tijdens deze periode moet u niet betalen en zijn dus eigenlijk kwijtgescholden. Dat is voordeliger dan klassiek betalingsuitstel waarbij u het kapitaal niet meer aflost, maar wel nog elke maand intrest betaalt. 

  Wij raden een kortere termijn af, maar als u dit wilt, kan dit op uw vraag. Belangrijk: nadien kunt u dit niet meer aanpassen naar een langere termijn. 

 • Renteherzieningen gaan door, maar passen we niet meteen toe. U blijft gewoon niets betalen tot afloop van het betalingsuitstel. U kan ondertussen de lening ook volledig vervroegd terugbetalen als u bijvoorbeeld de woning verkoopt. Niet-dringende aanpassingen zoals een termijnwijziging of een gedeeltelijk vervroegde terugbetaling zijn in deze uitzonderlijke situatie niet prioritair en kunnen dus langer duren dan normaal.

 • Bedragen die u in 2021 niet betaalt, zullen in 2022 ook niet in de fiscale attesten opgenomen worden. Als u nog geniet van een belastingvermindering of belastingvoordeel voor hypothecair krediet, dan kan dat voordeel daardoor volgend jaar kleiner zijn.

 • De regeling met de banken was de afgelopen tijd veel in het nieuws. Onze regeling – voor sociale leningen – gaat verder dan die algemene regeling en biedt u dus meer ondersteuning. Er is voor iedereen een volledige betalingsstop voorzien. Ook leningen met achterstand kunnen van deze regeling genieten.

 • U kreeg van ons de e-mail dat u betalingsuitstel hebt. En op dezelfde dag of enkele dagen later gaat het geld toch nog van uw rekening. Hoe kan dat?

  Als u met domiciliëring betaalt, dan gebeurt de betaling volledig automatisch. Het beheersysteem zendt een opdracht naar uw bank, enkele dagen voor het geld van uw rekening gaat. Ook de bank zelf heeft nog even tijd nodig om deze opdracht te verwerken.

  Het kan dus gebeuren dat zo een opdracht al vertrokken was net voordat u betalingsuitstel kreeg. Dit is vervelend, maar het is onmogelijk om een opdracht in te trekken die al vertrokken is. De VMSW stort uiteraard dat maandgeld terug. Dit kan even duren, maar u moet zelf niets doen.

  Een voorbeeld uit de praktijk:

  • 13 april: het systeem verzendt een domiciliëringsopdracht naar de bank van de ontlener
  • 14 april: de ontlener krijgt per e-mail de bevestiging van de VMSW dat hij betalingsuitstel krijgt vanaf de volgende vervaldag
  • 15 april: vervaldag van de lening: deze komt na de bevestiging op 14 april en dus moet de ontlener niet meer betalen deze maand
  • 16 april: de betaling voor de vervaldag van 15 april gaat toch van de rekening, want de bank voert de opdracht van 13 april uit
  • De VMSW stort dit zo spoedig mogelijk terug.

  Opgelet, als u niet met domiciliëring betaalt, maar wel met een doorlopende opdracht, dan zullen de betalingen gewoon blijven doorlopen als u niets doet. Bij een doorlopende opdracht moet u deze zelf stopzetten en 6 maanden later weer activeren.

 • De ontleners die al een betalingsuitstel van zes maanden kregen, moeten - als deze termijn afloopt - aantonen dat hun inkomsten nog altijd gedaald zijn door de coronamaatregelen of door ziekteverlof door het coronavirus. Alleen zo krijgen ze het betalingsuitstel langer. De verlenging gebeurt telkens voor een periode van 3 maanden.