Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen

Deze verzekering is gratis, maar niet verplicht. 

De verzekering betaalt een deel van de maandelijkse aflossing van uw lening, als u inkomensverlies hebt door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekeringspremie is volledig ten laste van het Vlaamse Gewest. 

Wonen-Vlaanderen biedt de verzekering aan, niet de VMSW. U kunt op de website van Vlaanderen meer lezen over de verzekering en de nodige formulieren vragen. 

Opgelet: u kunt maar één keer een verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen. Kijk dus goed na of u aan de voorwaarden voldoet. Wordt u afgewezen, dan kunt u later geen nieuwe aanvraag meer indienen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.