Programmatie

Procedurebesluit Wonen (nu: Besluit Vlaamse Codex Wonen)

Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. Sinds 2021 zit het vervat in het Besluit Vlaamse Codex Wonen, in boek 4, deel 1, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1.

Het Procedurebesluit Wonen trad gefaseerd in werking:

  • Het Procedurebesluit trad op 1 november 2017 in werking.
  • De bepalingen over het projectportaal en de renovatietoets gelden sinds 1 september 2017.
  • De nieuwe normen en bouwtechnische richtlijnen gelden sinds 1 januari 2018.
  • De kwaliteitskamer startte op 10 mei 2019. Zij kan een uitzondering op de normen en bouwtechnische richtlijnen verlenen.
  • Sinds 2021 zit het Procedurebesluit vervat in het Besluit Vlaamse Codex Wonen, in boek 4, deel 1, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1.

Wetgeving

Vergaderdata en deadlines beoordelingscommissie (BeCo)

Hieronder vindt u alle geplande vergaderingen van de beoordelingscommissie van 2022.

Opgelet: tijdelijke verandering werking beoordelingscommissie sinds 15 juli 2021

De beoordelingscommissie heeft de opname op KTP tijdelijk gedelegeerd aan de VMSW. Sinds 15 juli 2021 kan de VMSW daardoor zelf alle programmatietypes opnemen. Dit betekent dat u continu aanvragen tot programmatie kan indienen zonder de deadlines van de reguliere beoordelingscommissie te moeten volgen. De VMSW bekijkt vanaf 15 juli 2021 wekelijks welke verrichtingen ze op KTP kan opnemen. Hierdoor kunt u dus verrichtingen tijdelijk sneller laten programmeren. ​​Alleen de termijnen voor advies van technische dossiers moet u blijven volgen. 

De vergaderingen van de beoordelingscommissie vinden plaats op 22 februari 2022, 21 juni 2022 en 25 oktober 2022.

Voor een renovatie meer dan 17.600 euro per woongelegenheid zonder vergunning of verhuisbeweging is geen basisaanbesteding nodig. U dient wel het uitvoeringsdossier in. Voor dit type stuurt u geen voorontwerp in bij de opname op de meerjarenplanning (MJP).

U vindt het volledige stappenplan en de termijnen in de handleiding BeCo (pdf – 535 kB).