Programmatie

Procedurebesluit Wonen (nu: Besluit Vlaamse Codex Wonen)

Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. Sinds 2021 zit het vervat in het Besluit Vlaamse Codex Wonen, in boek 4, deel 1, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1.

Het Procedurebesluit Wonen trad gefaseerd in werking:

  • Het Procedurebesluit trad op 1 november 2017 in werking.
  • De bepalingen over het projectportaal en de renovatietoets gelden sinds 1 september 2017.
  • De nieuwe normen en bouwtechnische richtlijnen gelden sinds 1 januari 2018.
  • De kwaliteitskamer startte op 10 mei 2019. Zij kan een uitzondering op de normen en bouwtechnische richtlijnen verlenen.
  • Sinds 2021 zit het Procedurebesluit vervat in het Besluit Vlaamse Codex Wonen, in boek 4, deel 1, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1.

Wetgeving

Vergaderdata en deadlines beoordelingscommissie (BeCo)

Hieronder vindt u alle geplande vergaderingen van de beoordelingscommissie van 2021. Daarnaast vindt u per BeCo de deadlines voor het indienen van de technische documenten.

Vergadering BeCo Uw verrichting moet principieel vatbaar zijn voor opname voor Aanvraag programmatie (MJP en KTP) + indienen basisaanbesteding Indienen voorontwerp
23/02/2021 09/01/2021 01/01/2021 25/11/2020
22/06/2021 08/05/2021 30/04/2021 24/03/2021
26/10/2021 11/09/2021 03/09/2021 28/07/2021

 

Voor een renovatie meer dan 16.300 euro per woongelegenheid zonder vergunning of verhuisbeweging is geen basisaanbesteding nodig. U dient wel het uitvoeringsdossier in. Voor dit type stuurt u geen voorontwerp in bij de opname op de meerjarenplanning (MJP).

U dient het uitvoeringsdossier 75 dagen in voor de vergadering van de BeCo.

U vindt het volledige stappenplan en de termijnen in de handleiding BeCo (pdf – 535 kB).

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.