Onroerende transacties

Voorkooprecht

Verkopen van onroerende goederen

  • Principe van openbare verkoop van onroerende goederen en uitzonderingsmogelijkheden - Artikel 4.27, eerste lid (samen te lezen met artikel 4.45, eerste lid), artikel 4.45, tweede lid en artikel 5.91 van de Vlaamse Codex Wonen
  • Verkoop van sociale koopwoningen - Besluit Vlaamse Codex Wonen: boek 5, deel 8 en bijlage 22
  • Verkoop van sociale kavels - Besluit Vlaamse Codex Wonen: boek 5, deel 8 en bijlage 23
  • Verkoop van sociale huurwoningen - Bijlage 9 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen
  • Verkoop van niet-residentiële ruimten - Bijlage 12 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen

Financiering van verwervingen

Restgronden

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.