Financiering

Overkoepelend

Voor sociale woonactoren

Voor hypothecaire leningen

  • Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecaire krediet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van Wonen, hoofdstuk 2: wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.