Bouw en infrastructuur

Bouw

Gegunde woningen per jaar en per provincie

gegunde woningen per jaar en per provincie 2021

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

Opleveringsdossiers van SHM's in 2021

Opleveringsdossiers van SHM's in 2021

Eindbedrag opleveringsdossiers opbouw SHM's in 2021

Renovatie

Overzicht sociaal patrimonium (waarbij de kostprijs hoger is dan 15.000 euro per woning)

Overzicht sociaal patrimonium (waarbij de kostprijs hoger is dan 15.000 euro per woning)

Energie

Globaal beschikbaar budget voor premies

Globaal beschikbaar budget voor premies

Toegewezen premies

Toegewezen premies

Toegewezen premies in %

Toegewezen premies in %

Toegewezen premies per maatregel

Toegewezen premies per maatregel

Toegewezen premies per maatregel in %

Toegewezen premies per maatregel in %

VKF-premies per maatregel (oppervlakte en aantallen) 

VKF-premies per maatregel (oppervlakte en aantallen)

Verwerven en verkopen

Overzicht van de aankopen van gronden en woningen

Overzicht van de aankopen van gronden en woningen

Overzicht van de aankopen van goede woningen

Overzicht van de aankopen van goede woningen

Overzicht van de verkopen van sociale koopwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale koopwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale kavels

Overzicht van de verkopen van sociale kavels

Overzicht van de verkopen van middelgrote kavels

Overzicht van de verkopen van middelgrote kavels

Overzicht van de verkopen van sociale huurwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale huurwoningen

Overzicht van de verkopen van grond

Overzicht van de verkopen van grond

Infrastructuur

Toegewezen voor infrastructuur (subsidies sloop en infrastructuur)

Toegewezen voor infrastructuur (subsidies sloop en infrastructuur)
Vastleggingsbedrag opgesplitst VMSW of SHM als opdrachtgever

Vastleggingsbedrag opgesplitst VMSW of SHM als opdrachtgever

Aanbestede wegen - riolerings- en omgevingswerken en gemeenschapsvoorzieningen

Aanbestede wegen - riolerings- en omgevingswerken en gemeenschapsvoorzieningen

Opgeleverd voor infrastructuur (enkel tenlastenemingen door de VMSW)

Opgeleverd voor infrastructuur (enkel tenlastenemingen door de VMSW)

Infrastructuur aangelegd bij (enkel tenlastenemingen door de VMSW)

Infrastructuur aangelegd bij (enkel tenlastenemingen door de VMSW)

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument voor bouw 2021 (pdf - 235 kB).