Personeel

Personeelsbestand

Personeelsbestand in koppen en VTE op 31 december 2020

Cijfes diversiteit

Cijfers diversiteit in leidinggevende functies 2020

Schoolstagiaires en jobstudenten

Schoolstagiairs en jobstudenten in 2020

Leeftijd

Leeftijdspiramide in 2020

In- en uitstroom

Personeelsverloop in 2020: in- en uitstroom van collega's

Vormingcijfers

Vormingscijfers in 2020

Ziektecijfers

Ziektecijfers 2020

Totaaloverzicht

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument voor personeel (pdf - 185 kB).