Bouw en infrastructuur

Bouw

Gegunde woningen per jaar en per provincie

Gegunde woningen per jaar en per provincie - evolutie tot en met 2020

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie - evolutie tot en met 2020

Opleveringsdossiers van SHM's in 2020

Opleveringsdossiers van SHM's in 2020

Eindbedrag opleveringsdossiers SHM's in 2020

Renovatie

Overzicht sociaal patrimonium (waarbij de kostprijs hoger is dan 15.000 euro per woning)

Overzicht sociaal patrimonium (waarbij de kostprijs hoger is dan 15.000 euro per woning)

Energie

VKF = Vlaams Klimaatfonds

VKF-budget per provincie

VKF-budget per provincie

VKF-budget per maatregel en provincie

VKF-budget per maatregel en provincie

VKF-premies per maatregel in % van budget

VKF-budget per maatregel in % van budget

VKF-premies per maatregel in oppervlakte

VKF-premies per maatregel in oppervlakte

Verwerven en verkopen

Aankopen van gronden en woningen in 2020

Aankopen van gronden en woningen in 2020

Aankopen van goede woningen in 2020

Aankopen van goede woningen in 2020

Verkopen van sociale koopwoningen in 2020

Verkopen van sociale koopwoningen in 2020

Verkopen van sociale kavels in 2020

Verkopen van sociale kavels in 2020

Verkopen van middelgrote kavels in 2020

Verkopen van middelgrote kavels in 2020

Verkopen van sociale huurwoningen in 2020

Verkopen van sociale huurwoningen in 2020

Verkopen van grond in 2020

Verkopen van grond in 2020

Infrastructuur

Toegewezen voor infrastructuur in 2020 (subsidies sloop en infrastructuur SSI)

Toegewezen voor infrastructuur (subsidies sloop en infrastructuur SSI)

Vastleggingsbedrag opgesplitst in VMSW of SHM als opdrachtgever

Vastleggingsbedrag opgesplitst in VMSW of SHM als opdrachtgever

Aanbestede wegen-, riolerings- en omgevingswerken en gemeenschapsvoorzieningen in 2020

Aanbestede wegen-, riolerings- en omgevingswerken en gemeenschapsvoorzieningen

Opgeleverd voor infrastructuur (enkel tenlastennemingen door de VMSW)

Opgeleverd voor infrastructuur (enkel tenlastennemingen door de VMSW)

Infrastructuur aangelegd bij type woningen (enkel tenlastenemingen door de VMSW)

Infrastructuur aangelegd bij type woningen (enkel tenlastenemingen door de VMSW)

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument voor bouw 2020 (pdf - 201 kB).