Vlaamse Woonlening

Type akten

Type akten in Vlaams Gewest

Akten per provincie

Akten per provincie

Inkomen per type ontlener

Inkomen per type ontlener

Akten per type ontlener

Akten per type ontlener

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête kerngetallen

Akten volgens aard verrichting per provincie

Akten volgens aard verrichting per provincie

Akten volgens aard verrichting per sociale huisvestingsmaatschappij

Akten volgens aard verrichting per SHM

Cijfers kredietopvolging*

Kerngetallen kredietopvolging

*De cijfers uitstaand saldo leningen in omloop zijn zonder eisbare bedragen, dus de nog-niet-vervallen schuld op het eindjaar.

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 152 kB).