Sociale verhuurkantoren

Nieuwe woningen in beheer in 2019

nieuwe woningen in beheer per provincie 2019

Woningen uit beheer in 2019

Woningen uit beheer per provincie 2019

Redenen uit beheer in 2019

Redenen waarom woningen uit beheer gingen 2019

Woningaantal en woninggroei SVK's per provincie

Woningaantal en woninggroei bij de sociale verhuurkantoren - evolutie per provincie

Woninggroei in percentage per provincie in 2019

Aantal kandidaat-huurders op 31 december 2018

Aantal kandidaat huurders op december 2018

Financieel: rekening-courant eind 2018

Evolutie totaal op rekeningen van SVK's per jaar

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 215 kB).