Personeel

Personeelsbestand

Personeelsbestand in geslacht, statuut en niveau

Cijfers diversiteit

Cijfers diversiteit

Schoolstagiairs en jobstudenten

Schoolstagiairs en jobstudenten

Leeftijd

Leeftijdscategorieën in koppen en percentage

In- en uitstroom

in- en uitstroom

Top 5 van de gevolgde opleidingen door VMSW-personeel

Top 5 van de gevolgde opleidingen door VMSW-personeel

Vormingscijfers

Vormingscijfers

Ziektecijfers

ziektecijfers

Totaaloverzicht

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 191 kB).