Financieel beheer

Overzicht van de opnames sinds 2015

tabel met overzichtsbedragen van de opnames sinds 2015 (tot en met 2019)

Uitstaande vorderingen

Tabel met de uitstaande vorderingen van de VMSW in totaal van 2015 tot en met 2019

Uitstaande schulden

Tabel met de uitstaande schulden van de VMSW in totaal, van 2015 tot en met 2019

Rekening-courant van de sector

bedragen van de rekening-courant positief en negatief van de sector, van 2015 tot en met 2019

Verstrekte en uitstaande vorderingen bij woonactoren in de huursector

tabel met verstrekte en uitstaande vorderingen huursector 2015 tot 2019

Verstrekte en uitstaande vorderingen Vlaamse Woonlening

tabel verstrekte en uitstaande vorderingen Vlaamse Woonlening 2015 tot 2019

Aantal verwerkte betalingen

tabel aantal verwerkte betalingen infrastructuur en bouw van 2017 tot en met 2019

grafiek verwerkte betalingen per kwartaal van 2017 tot en met 2019

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 219 kB).