Bouw en infrastructuur

Bouw

Gegunde woningen per jaar en per provincie

Gegunde woningen per jaar en per provincie van 2015 tot en met 2019

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie van 2015 tot en met 2019

Opleveringsdossiers van SHM's in 2019

Opleveringsdossier van SHM's in 2019 per sector

Eindbedrag opleveringsdossiers SHM's in 2019 opgesplitst voor huur en koop

Renovatie

Overzicht opgeleverde renovaties (waarbij de kostprijs hoger is dan 15.000 euro per woning)

 

Renovatie: overzicht opgeleverde renovaties van meer dan 15.000 euro per woning

Energie

VKF = Vlaams Klimaatfonds
REG = Rationeel Energiegebruik

VKF1-premies: verdeling van gebruikt budget over provincies en per maatregel

 

Vlaams Klimaatfonds premies eerste reeks: verdeling per provincie en maatregel

VKF2-premies: verdeling van gebruikt budget over provincies en per maatregel

Vlaams Klimaatfonds premies tweede reeks: verdeling budget per provincie en genomen maatregel

REG-premies: verdeling van gebruikt budget over provincies en per maatregel

Rationeel Energiegebruik premies: verdeling van gebruikt budget per provincie en maatregel

Verwerven en verkopen

Overzicht van de aankopen van gronden en woningen

overzicht van de aankopen van gronden en woningen per provincie

Overzicht van de aankopen van goede woningen

overzicht van de aankopen van goede woningen per provincie in aantal en prijs

Overzicht van de verkopen van sociale koopwoningen

overzicht van de verkopen van sociale koopwoningen per provincie in aantal en prijs

Overzicht van de verkopen van sociale en middelgrote kavels

overzicht van de verkopen van sociale kavels per provincie in aantal, oppervlakte en prijs

overzicht van de verkopen van middelgrootte kavels per provincie in aantal, oppervlakte en prijs

Overzicht van de verkopen van sociale huurwoningen

overzicht van de verkopen van sociale huurwoningen per provincie in aantal en type

Overzicht van de verkopen van grond

overzicht van de verkopen van grond per provincie in aantal, oppervlakte en prijs

Infrastructuur

Toegewezen (subsidies sloop en infrastructuur)*

Toegewezen budget voor sloop en infrastructuur per provincie voor 2019

uitsplitsing totaalbedrag in tenlastenemingen en subsidies (jaar 2019)

* Deze tabel bevat alle kosten voor infrastructuur die we toewezen (aan de woonactoren én de VMSW). Daarin zitten niet alleen de werken op zich maar ook kosten voor erelonen, proeven, waterleidingen, openbare verlichting, archeologie, sloop- en bouwrijp maken en stedenbouwkundige studies.  

Toegewezen na aanbesteding*

budget toegewezen na aanbesteding

*Deze tabellen bevatten puur de werken die in 2019 zijn toegewezen (aan de woonactoren én de VMSW).
Het totale investeringsbedrag bevat ook investeringen van andere woonactoren zoals OCMW's of gemeenten die niet via de VMSW verliepen. In de kolom subsidiebedrag zitten die 'externe investeringen' er niet in. 

Voorlopige opleveringen

opgeleverd budget voor infrastructuurwerken, maar enkel tenlastenemingen van de VMSW, per provincie

infrastructuur aangelegd bij aantal huur, koop, kavels

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 366 kB).