Personeel

Personeelsbestand

Personeelsbestand eind 2018 - ook in toegankelijke PDF onderaan pagina

Cijfers diversiteit

Cijfers diversiteit VMSW 2018 - ook in toegankelijke PDF onderaan pagina

Schoolstagiairs en jobstudenten

Schoolstagiairs en jobstudenten in 2018 - ook in toegankelijke PDF onderaan pagina

Leeftijd

Leeftijd VMSW-personeel in 2018 - ook in toegankelijke PDF onderaan pagina

In- en uitstroom

in- en uitstroom van personeelsleden in 2018 - ook in toegankelijke PDF onderaan pagina

Top 10 gevolgde opleidingen door VMSW-personeel

Top 10 van de gevolgde opleidingen door VMSW-personeel in 2018 - ook in toegankelijke PDF onderaan pagina

Vormingscijfers

Vormingscijfers VMSW-personeel in 2018 - ook in toegankelijke PDF onderaan pagina

Ziektecijfers

evolutie ziektecijfers door de jaren - ook in toegankelijke PDF onderaan pagina

Totaaloverzicht

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 189 kB).