Financieel beheer

Aangegane leningen sinds 2014 voor

Aangegane leningen sinds 2014 - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Uitstaande vorderingen

uitstaande vorderingen - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Uitstaande schulden

uitstaande schulden - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Rekening-courant SHM's

rekening-courant - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Verstrekte en uitstaande vorderingen bij woonactoren huursector

verstrekte en uitstaande vorderingen huursector - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Verstrekte en uitstaande vorderingen Vlaamse Woonlening*

verstrekte en uitstaande vorderingen Vlaamse Woonlening - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

*De cijfers houden rekening met alle vorderingen op korte en lange termijn, en met waardeverminderingen.

Aantal verwerkte betalingen

verwekte betalingen - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 249 kB).