Bouw en infrastructuur

Bouw

Gegunde woningen per jaar en per provincie

Gegunde woningen per jaar en per provincie

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

Opleveringsdossiers van SHM's in 2018

Opleveringsdossiers van SHM's in 2018

Opleveringsdossiers van SHM's in 2018 eindbedrag

Renovatie

Overzicht opgeleverde renovaties (waarbij de kostprijs hoger is dan 15.000 euro per woning)

Overzicht opgeleverde renovaties waarbij de kostprijs hoger is dan 15.000 euro per woning

Energie

REG = Rationeel Energiegebruik
VKF = Vlaams Klimaatfonds

Beschikbaar en gebruikt budget REG-premies

Beschikbaar en gebruikt budget REG-premies

REG-premies: verdeling van gebruikt budget over provincie en per maatregel

REG-premies: verdeling van gebruikt budget over provincie en per maatregel

Beschikbaar en gebruikt budget VKF2-premies

Beschikbaar en gebruikt budget VKF2-premies

VKF2-premies: verdeling van gebruikt budget over provincie en per maatregel

VKF2-premies: verdeling van gebruikt budget over provincie en per maatregel

Verwerven en verkopen

Overzicht van de aankopen van gronden en woningen

Overzicht van de aankopen van gronden en woningen

Overzicht van de aankopen van goede woningen

Overzicht van de aankopen van goede woningen

Overzicht van de verkopen van sociale koopwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale koopwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale en middelgrote kavels

Overzicht van de verkopen van sociale en middelgrote kavels

Overzicht van de verkopen van sociale huurwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale huurwoningen

Overzicht van de verkopen van grond

Overzicht van de verkopen van grond

Infrastructuur

Toegewezen (subsidies sloop en infrastructuur)*

Toegewezen (subsidies sloop en infrastructuur)

* Deze tabel bevat alle kosten voor infrastructuur die we toewezen (aan de woonactoren én de VMSW). Daarin zitten niet alleen de werken op zich maar ook kosten voor erelonen, proeven, waterleidingen, openbare verlichting, archeologie, sloop- en bouwrijp maken en stedenbouwkundige studies. 

Toegewezen na aanbesteding*

Toegewezen na aanbesteding

aanbestedingen voor infrastructuur aantal aanbestedingen voor infrastructuur

* Deze tabellen bevatten puur de werken die in 2018 zijn toegewezen (aan de woonactoren én de VMSW).
Het totale investeringsbedrag bevat ook investeringen van andere woonactoren zoals OCMW's of gemeenten die niet via de VMSW verliepen. In de kolom 'aandeel VMSW' zitten die "externe investeringen" er niet in.

Voorlopige opleveringen

Voorlopige opleveringen

Opgeleverd voor infrastructuur Infrastructuur aangelegd bij

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 335 kB).