Financieel beheer

Overzicht van de opnames sinds 2013

opnames sinds 2013 - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Uitstaande vorderingen

uitstaande vorderingen - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Uitstaande schulden

uitstaande schulden - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Rekening-courant van de sector

rekening-courant - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Verstrekte en uitstaande vorderingen bij woonactoren huursector

verstrekte en uitstaande vorderingen huursector - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

Verstrekte en uitstaande vorderingen Vlaamse Woonlening*

verstrekte en uitstaande vorderingen Woonlening - ook in toegankelijke PDF onderaan de pagina

*De cijfers houden rekening met alle vorderingen op korte en lange termijn, en met waardeverminderingen.

Totaaloverzicht

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 246 kB).