Bouw en infrastructuur

Bouw

Gegunde woningen per jaar en per provincie

Gegunde woningen per jaar en per provincie

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

Opgeleverde woningen per jaar en per provincie

Opleveringsdossiers SHM's in 2017

Opleveringsdossiers SHM's in 2017

Renovatie

Overzicht renovaties (waarbij de kostprijs hoger is dan 10.000 euro per woning)

Overzicht renovaties waarbij de kostprijs hoger is dan 10.000 euro per woning

Energie

REG = Rationeel Energiegebruik
VKF = Vlaams Klimaatfonds

Beschikbaar en gebruikt budget REG-premies

Beschikbaar en gebruikt budget REG-premies

REG-premies: verdeling van gebruikt budget over provincie en per maatregel

REG-premies: verdeling van gebruikt budget over provincie en per maatregel

Beschikbaar en gebruikt budget VKF-premies

Beschikbaar en gebruikt budget VKF-premies

VKF-premies: verdeling van gebruikt budget over provincie en per maatregel

VKF-premies: verdeling van gebruikt budget over provincie en per maatregel

Verwerven en verkopen

Overzicht van de aankopen van gronden en woningen

Overzicht van de aankopen van gronden en woningen

Overzicht van de aankopen van nieuwe (goede) woningen

Overzicht van de aankopen van nieuwe (goede) woningen

Overzicht van de verkopen van sociale koopwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale koopwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale en middelgrote kavels

Overzicht van de verkopen van sociale en middelgrote kavels

Overzicht van de verkopen van sociale huurwoningen

Overzicht van de verkopen van sociale huurwoningen

Overzicht van de verkopen van grond

Overzicht van de verkopen van grond

Infrastructuur

Toewijzingen na aanbesteding

Toewijzingen na aanbesteding

Voorlopige opleveringen

Voorlopige opleveringen

Totaaldocument

Bekijk alle bovenstaande cijfers in een overzichtsdocument (pdf - 402 kB).