Financieel raadgever


Voltijds

De medewerkers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren en zorgen voor de financiering hiervan. Daarom zoeken we een financieel raadgever.

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk. 

Wat doe je?

Je werkt in de afdeling actorenondersteuning, in het team financieel beheer.

Je ondersteunt de sociale woonactoren bij hun financiële beheers- en beleidscyclus. Je bent hierbij de contactpersoon voor de financiële verantwoordelijken van de sociale woonactoren. Je ondersteunt hen om een volwaardige financiële beleids- en beheercyclus uit te bouwen. Zo werken we bijvoorbeeld met een eigen planningstool om een financiële meerjarenplanning te helpen opbouwen. Je adviseert de woonactoren bij hun boekhouding, fiscaliteit en administratieve organisatie of je leert dit te doen.

In die rol sta je in voor de onderstaande taken:

 • Je ondersteunt sociale woonactoren bij de opmaak van hun financieel meerjarenplan.
 • Je ondersteunt sociale woonactoren bij de opmaak en implementatie van hun financieel actieplan.
 • Je voert financiële analyses op jaarrekeningen en andere gerapporteerde gegevens uit.
 • Je werkt vorming uit en biedt deze aan sociale woonactoren aan.
 • Je behandelt individuele hulpvragen van sociale woonactoren, bijvoorbeeld over boekhoudkwesties.
 • Je neemt deel aan of initieert overleg- en intervisiemomenten.
 • Je beantwoordt parlementaire vragen.

Je profiel

Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in een financiële richting. 

Je kan ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en tegen 15 juli 2022 het gevraagde diploma behaalt. Je kan de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je hebt goede basiskennis van boekhouding, ondernemingsfiscaliteit, financieel beheer, financiële regelgeving (zowel sectorspecifiek als algemeen) en databasebeheer.

Je hebt doorgedreven kennis van Excel, VBA, en financiële software. Kennis van Power BI is een pluspunt.

Competenties:

 • Je handelt in het belang van de organisatie (verantwoordelijkheid nemen - niveau 2)
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders (klantgerichtheid - niveau 2)
 • Je verzorgt de interactie (communiceren - niveau 2)
 • Je legt nieuwe contacten die voor je taak en opdracht nuttig kunnen zijn (netwerken - niveau 2)
 • Je speelt in op behoeften en gevoelens van anderen (inleving - niveau 2)
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken (analyseren - niveau 2)
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt mee (samenwerken - niveau 1)
 • Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken (Innoveren - niveau 1)

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je kantoor is in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel).

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 3.538,15 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen op jaarbasis
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (thuiswerken binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Kijk op www.werkenvoorvlaanderen.be.  

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer kan tot en met 1 juli 2022.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 357 kB) in en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 8 juli 2022
 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaand aan het selectiegesprek.
 • Selectiegesprek op donderdag 28 juli 2022 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet begin augustus of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 28 juli 2022 een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Deze gesprekken kunnen ook digitaal verlopen.

We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procesverloop: solliciteer, CV-screening, onlinetesten, case, gesprek, contractvoorstel

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Fabienne De Broeck, afdelingshoofd actorenondersteuning, via fabienne.debroeck@vmsw.be of via 02 505 43 18.

Voor meer informatie over de selectieprocedure, kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.

 

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.