Dossierbeheerder thesaurie


Voltijds

De medewerkers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren en zorgen voor de financiering hiervan. Daarom zoeken we een dossierbeheerder thesaurie.

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk. 

Wat doe je?

Je werkt op de afdeling Financiën, op de dienst Thesaurie en Financiering Woonactoren. Binnen de dienst zijn er 3 teams actief:

 • Interne thesaurie beheert de geldstromen binnen en de betalingen van de VMSW.
 • Externe thesaurie beheert de gelden en leningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • Financiering woonactoren zorgt ervoor dat woonprojecten van sociale woonactoren gefinancierd en betaald worden.

Jouw functie situeert zich in het team interne thesaurie. Als dossierbeheerder binnen het team interne thesaurie draag je een inhoudelijke verantwoordelijkheid. Deze inhoudelijke verantwoordelijkheid houdt in dat je de aan jou gestelde opdrachten correct en tijdig uitvoert. Je staat garant voor de continuïteit van de betalingen en de opvolging van de geldstromen volgens het principe van eigenaarschap.

Hiervoor volg je dagelijks de bankrekeningen en de betalingen van de VMSW op. Dit houdt onder meer in dat je:

 • de betaalopdrachten, daar waar nodig, nakijkt en verwerkt
 • opvolgt of de betaalopdrachten correct uitgevoerd werden
 • de rekeningen, beleggingen en extern aangegane leningen van de VMSW opvolgt
 • de kasplanning opmaakt, uitvoert en controleert om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen op de rekeningen staan
 • rentevoeten berekent voor leningen die de VMSW verstrekt en bankrekeningen die de VMSW ter beschikking stelt
 • meewerkt aan de opmaak van rapporteringen
 • communiceert met interne diensten (boekhouding, projectfinanciering, ICT) en externe partijen (sociale huisvestingsmaatschappijen, banken) over de uitvoering van de betalingen
 • mee testen uitvoert bij nieuwe ICT-projecten binnen de dienst

Je profiel

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs.

 • Je hebt basiskennis van het Microsoft Officepakket (Word, Excel …).
 • Je werkt uiterst nauwkeurig en graag met cijfers en hebt daarnaast al een grondige kennis van of bent bereid je diepgaand in te werken in:
  • ICT-toepassingen: Excel, SAP, SAGE, ISABEL
  • Overheidsfinanciën (VCO-besluit, protocol)
  • Kennis van de VMSW als geheel en de situering van de financiële afdeling en de dienst hierin
  • De werking van de klanten, meer specifiek de sociale huisvestingsmaatschappijen
  • De procedures en handleidingen om het takkenpakket uit te voeren
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk.
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbende.
 • Je verwoordt je boodschap correct en begrijpelijk .
 • Je ziet de essentie van het probleem.
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt mee.
 • Je levert met oog voor detail correct werk af.
 • Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese
 • Je ontwikkelt je binnen je functie.

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel).

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 2.068,81 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen op jaarbasis
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Kijk op www.werkenvoorvlaanderen.be.  

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan ten laatste op vrijdag 4 februari 2022.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 355 kB) in en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 11 februari 2022.
 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaand aan het selectiegesprek.
 • Selectiegesprek op donderdag 3 maart 2022 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet begin maart of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 3 maart een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Omwille van de coronamaatregelen, kunnen deze gesprekken digitaal verlopen.

We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procesverloop: solliciteer, CV-screening, onlinetesten, case, gesprek, contractvoorstel

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij bij Fabienne De Broeck, afdelingshoofd financiën via fabienne.debroeck@vmsw.be of via 02 505 43 18.

Voor meer informatie over de selectieprocedure, kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.

 

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.