Klacht over woonorganisatie

Bij de woonorganisatie zelf

De VMSW is niet bevoegd voor het behandelen van klachten over sociale huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren. 

Met klachten over de wachtlijst, de staat van de woning, conflicten met buren, de huurprijs, … kunt u niet terecht bij de VMSW. U moet uw klacht richten tot uw sociale verhuurder. Hebt u dat al gedaan en hebt u nog geen oplossing? Dan kunt u terecht bij de Vlaamse Ombudsman.  

Als u een klacht heeft over een woonorganisatie, dan moet u zich in de eerste instantie tot die woonorganisatie zelf wenden. Zoek op deze website de contactgegevens van uw sociale woonorganisatie.

Daarna bij de Vlaamse Ombudsdienst

Als u bij de woonorganisatie geen of onvoldoende gehoor krijgt, kunt u zich in de tweede instantie wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst. 

De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als u eerst al de nodige stappen ondernam om uw klacht met de betrokken woonorganisatie zelf te bespreken.

Meer weten?
Surf dan naar de website van de Vlaamse Ombudsdienst.