Klacht over de VMSW

Hebt u een klacht over de werking van de VMSW? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de VMSW.
Klachten waarvoor de VMSW bevoegd is, zijn bijvoorbeeld klachten over de sociale woonlening, over infrastructuurwerken of een personeelslid van de VMSW. 

De VMSW is niet bevoegd voor klachten over huisvestingsmaatschappijen of verhuurkantoren.
Met klachten over de wachtlijst, de staat van de woning, conflicten met buren, de huurprijs, … kunt u niet terecht bij de VMSW. U moet uw klacht eerst richten aan uw sociale verhuurder. Hebt u dat al gedaan en hebt u nog geen oplossing gekregen? Dan kunt u terecht bij de Vlaamse Ombudsman

Hoe indienen?

  • via e-mail: klachten@vmsw.be 
  • via een online formulier
  • telefonisch: 02 505 44 12
  • per brief: VMSW, ter attentie van de klachtencoördinator, Havenlaan 88, bus 94, 1000 Brussel

Vermeld altijd uw contactgegevens, anders kan uw klacht niet behandeld worden.