Contact financiering wonen

Afdeling financiën

  • Ludwig Lemmens, directeur thesaurie en financiële verrichtingen woonactoren
  • telefoon: 02 505 44 27
  • e-mail: ludwig.lemmens@vmsw.be

Afdeling actorenondersteuning